فریدون حیدرنژاد


عکس یادگاری

عکس با بهترین دوستانم آقایان بهزاد حبیب زاده و حیدر فرخنده و ادریس طالبیاز بهترین مربیان استان رشته کشتی فرنگی و آزاد آ رزوی موفقیت روز افزون برای  ایشان و شاگردان آنان وهمه دوستانم دارم


ارسال نظر

نام شما :
آدرس وب سایت :
پست الکترونیک :
پیام شما :
کد امنیتی :