فریدون حیدرنژاد


تاثیرات کوهنوردی

1-بازشدن مویرگ‌های بدن : كوهنوردی سبب می‌شود ظرفیت مویرگ‌هااز15/ به95/ افزایش یافته وبدین طریق ، اكسیژن وموادغذایی درنقاط مختلف بدن باسرعت بیشتری توزیع شود وباكیفیتی بهتربه مغز وعضلات وهمچنین احشاء‌داخلی بدن برسد . 


2-زیادشدن میزان خون درعضلات : كوهنوردی باعث 20برابرشدن میزان خون موجوددرعضلات می‌شودكه همین امر ، باعث رسیدن غذای بیشتربه عضلات وقوی‌ترشدن آن‌هامی‌گردد .

3- افزایش ظرفیت ریه ها : كوهنوردی باعث می‌شود ظرفیت ریه‌هاوهمچنین توان تهویه آن‌هاافزایش پیداكندوبه همین دلیل است كه یك كوهنورد خوب ، دونده خوبی نیزهست .

4- جلوگیری ازبیماری نقرس : ورزش كوهنوردی ازایجادرسوبات درمفاصل وتاندون‌هاكه باعث بیماری نقرس می‌شود جلوگیری می‌نماید .

5- جلوگیری ازبیماری قندخون : كوهنوردی باعث افزایش سوخت وسازبدن می‌شود كه این امرباعث مصرف شدن قنداضافی موجوددربدن شده وازایجادبیماری قندخون جلوگیری می‌كند .

6- ازبین رفتن چربی‌های اضافی بدن بویژه درناحیه شكم وجربی‌های زیرپوست : كوهنوردی مصرف كالری بدن راتا3برابرافزایش می‌دهد كه این امر باعث مصرف چربی‌های ذخیره شده دربدن می‌شود

7- تقویت اعصاب وافزایش سلامت روحی –روانی : ورزش كوهنوردی چون درطبیعت انجام می‌شود ، ضمن برخوردارنمودن انسان ازفضای بكر طبیعت وهوای پاك وسالم ، استفاده ازآب سالم چشمه‌ساران دركوهها ، ودوری ازآنواع آلودگی‌های صوتی، تنفسی و …. باخارج ساختن اتنسان ازفشارهای روحی – روانی زندگی شهری ، باعث سلامت اعصاب وروان فردنیزمی‌گردد. . ورزش وتحرّك ، رمز سلامتی است ویكی ازپرتحرك‌ترین ورزش‌ها ، كوهنوردی است


ارسال نظر

نام شما :
آدرس وب سایت :
پست الکترونیک :
پیام شما :
کد امنیتی :