فریدون حیدرنژاد


استاد و مربی بزرگ سلطانعلی برزگر محمدی

سیزدهمین سالگرد درگذشت اسوه اخلاق و پهلوانی بزرگترین مربی  کشتی آزاد استان اردبیل  استاد  بنده و معلم فداکار زنده یاد استاد سلطانعلی برزگر را تسلیت عرض مینمایم . استادی که تا حال اردبیل به چشم خود ندیده و نخواهد دیدکه در آن زمان هیچیک از مربیان اردبیل حتی به گرد پای او نتوانستند برسند فردی با اخلاق و با علم و فنی. روحش شاد و یادش گرامی. از اینجا عرض تسلیت دارم برای برادران قهرمان آن استاد و فرزندان گرامیشان 
ابزار وبمستر