فریدون حیدرنژاد


تمرین سالن تختی امروز 30 آبان 1396

امروز ریاست محترم هئیت کشتی استان شخصا از تمرین ما بازدید کرد و در خصوص مشکلات سالن قولهای داد
ابزار وبمستر