فریدون حیدرنژاد


وحید کارکن کشتی گیر آینده دار استان اردبیل

وحید کارکن کشتی گیر سبک وزن آزاد بزرگسالان اردبیل که اوخر این ماه در مسابقات انتخابی نهایی تیم ملی شرکت خواهد داشت . وحید در این مسابقات راه بسیار سختی در پیش دارد . اگر با برنامه ریزی دقیق و پیشرفته تمرین داشته باشد لیاقت عنوان قهرمانی وزن 61 بزرگسالان کشور را دارد .آرزوی موفقیت دارم بر این کشتی گیر شهرمون و دعا گویی ایشان هستیم.وحید باید در نظر داشته باشد فرصتها بسیار کم است کسب عنوان قهرمانی در میادین بزرگ مستلزم زحمات بسیار سخت و سنگین با اساتید کار آمد و کار کشته باید انجام شود. اکنون این تجربه میادین بزرگ است که کارساز می شود .باید از لحظه ها کمال استفاده انجام شود. شاید دیگر فرصت لازم پیش نیاید .....
ابزار وبمستر