فریدون حیدرنژاد


اسامی تیم اعزامی به مسابقات قهرمانی کشور کشتی آزاد نوجوانان

اسامی کشتی گیران آزاد کار نوجوان استان اردبیل جهت شرکت در مسابقات قهرمانی کشور

45 کیلوگرم مهدی بنده امیر (حیدرنژاد)

48 کیلوگرم آرمین بهمنی (حیدرنژاد)میثم بنده امیر (حیدرنژاد)

51 کیلوگرم محسن ابراهیمی (طالبی)

55 کیلوگرم علی اصغر عباسی (صدیق)

60 کیلوگرم آرش کریمی (گرمی)

65 کیلوگرم مهدی اسدزاده (هیر)

71 کیلوگرم امیرحسین بایرام زاده (حیدرنژاد)

80 کیلوگرم عرفان غلامی (طالبی)

92 کیلوگرم امیرحسین کیانی (گرمی)

110 کیلوگرم امیرحسین نباتی (خلخال)
ابزار وبمستر