فریدون حیدرنژاد


نوشیدنی سم زدا برای بدن

خیار، لیمو،کیوی و سیب را برش داده و به آن آب اضافه کنید سپس چند ساعتی در یخچال قرار بدهید،بعد بنوشید تا همه سموم از بدنتان دفع شوند.
ابزار وبمستر