فریدون حیدرنژاد


-آندرواستاتین-3،17-دیون (پودر ATD)

نتیجه تصویری برای پودر آ ت دی

یک مهار کننده آروماتاز قوی و برگشت پذیر است که برای مهار بیوسنتز استروژن با اتصال و غیرفعال کردن آروماتاز در بافت های محیطی و چربی به صورت دائمی مفید است.

از آن برای کنترل سنتز استروژن استفاده می شود و در برخی از مکمل های تقویت کننده عضلانی و بدن سازی غیرممکن است. این باعث افزایش سطح تستوسترون در بدن به صورت غیر مستقیم می شود و بنابراین یکی از مکمل های مورد علاقه در میان ورزشکاران و بدنسازان حرفه ای است.

(پودر ATD) مزایایی از قبیل بهبود باروری، سطح خلق و خوی، بهبودی بهبود یافته در صورت سوختگی یا ترومای شدید و تحریک در پستانداران ایجاد می کند. این ماده به عنوان ماده ضد عفونتاز موثرتر از بسیاری دیگر است و به اندازه کافی قوی برای افزایش سطح تستوسترون در بدن بدون کاهش همزمان میزان استروژن در مردان است.این می تواند برای درمان جایگزینی هورمون و یا آندروژن در مردان استفاده شود بدون آنکه در سطوح دوزهای بین 25 تا 150 میلی گرم در روز به میزان کاهش در سطوح استروژن درون زا افزایش یابد.
ابزار وبمستر