فریدون حیدرنژاد


روش متابولیستی کاهش وزن

نتیجه تصویری برای عکس های طناب زدن

چاقی موضوع بسیار پیچیده ای هم برای افراد عادی و هم برای ورزشکاران شده است. به خصوص اینکه ورزشکاران باید اضافه وزن خود را کاهش دهند زیرا وزن اضافی منجر به تخریب عملکرد قهرمانی می شود.روش¬هاي رايج کاهش وزن ، در ابتدا منجر به کاهش وزن شده ولي در ادامه نه تنها وزن از دست داده شده دوباره بر مي¬گردد بلکه مشکلات تندرستي نيز ايجاد مي¬شود.  علت عدم موفقیت رژیم های غذایی در این است که با کاهش مصرف غذا، هیپوتالاموس (مرکز تنظیم متابولیسم پایه) گمان می کند که قحطی صورت گرفته است و لذا هزینه کلی بدن را از طریق کاهش متابولیسم پایه پائین می آورد. این رخداد عامل عدم کاهش وزن بیشتر علی رغم کاهش شدید انرزی دریافتی می باشد. بنابراین چاره کار در چیست؟

اینجانب در سال 2004 مدل کاهش وزن را در همایش تغذیه پزشکی استرالیا در شهر بریسبین پیشنهاد نمودم. در این مدل کم نمودن غذا به گونه ای صورت می گیرد که هیپوتالاموس گول می خورد. بر اساس اين مدل، داوطلب به مدت 3 روز باید به مقدار 10 الي 30 درصد از حجم غذاي روزانه خود را کاهش دهد و به مدت يک روز حجم غذاي قبل از رژيم غذايي را مصرف نماید و اين سه روز-یک روز باید پشت سرهم بارها تکرار شود (حداقل دو ماه). در این صورت در مدت دو ماه حدود 2 ال 7 کیلوگرم از وزن بدنتان کاهش می یابد و در صورت ادامه رژیم غذایی وزن بیشتری کاهش خواهد یافت بدون اینکه کاهش وزن متوقف شود
ابزار وبمستر