فریدون حیدرنژاد


افراد فقیر از مسابقات کشوری باز ماندن

تعداد هفت  نفر از شاگردان خردسال و نونهال من که از طرف باشگاه خصوصی ام به نمایندگی از کل باشگاه  در مسابقات استانی اردبیل از شهرستان رضی در رشته کشتی آزاد شرکت کرده و مقام اول  را کسب کرده بودند با دعوت هئیت کشتی استان به اردوی سه روز امروز به خانه کشتی مراجعه کردند و از نزدیک شاهد بی کفایتی و بی لیاقتی مسئولین هئیت کشتی شدند و دیدند این گدایان ضد ورزش با اسم اردو و ندادن غذا و تغذیه وا مکانات  قصد به جیب زدن هزینه اجرای اردو دارند .آخه یک نفر نیست به اینا بفهمانه شرایط اردو چطوری میشه؟ خوردن این پول های کثیف عاقبت خوبی نداره اون هم خوردن پول این خردسالان و نونهالان مستعضعف ......خوردن حق این مظلومان خشم خدا را به همراه دارد امسال هیچ یک از شاگردان من به خاطر آدمای بی خاصیت  وسود جو به مسابقات قهرمانی کشور نخواهند رفت تا زمانی که این افراد ضد ورزش صحنه را ترک نمایند از شرکت در مسابقات صرف نظر خواهیم کرد. گفته های  رئیس کشتی استان در مورد کشتی گیران فقیر میدانید چیست؟ گفته کسی که پول ندارد ورزش نکند.آیا این حرف مورد پسند مقام معظم رهبری که رهبر مستضعفان است خواهد بود یا مورد پسند آقا امام زمان که حامی مستعضعفان است خوش آیند خواهد بود؟ من نمیدانم مسئولین واقعی مردم چرا همچنین آدمی را در صحنه ورزش منصوب و راضی به ادامه کار این فرد هستند . بدانید این تیم هیچ نتیجه ای از مسابقات کشوری نخواهند گرفت. مگر مسابقات کشوری کشک است که با این تیم ضعیف نتیجه بگیرند. اینها هنوز دارن گارد به کشتی گیران یاد میدهند .مسئولین کشتی استان توجه داشته باشند که این مسئولیت سرانجام پایان خواهد پذیرفت مثل هئیت های قبلی طوری رفتار کنید تا بعد از کنار رفتن از ریاست حداقل یک سلام به شما بدن نه فوش رکیک.........
ابزار وبمستر