فریدون حیدرنژاد


چربی ها

نتیجه تصویری برای عکس از چربی ها

این مواد پر كالری ترین دسته مواد غذایی هستند . از سوختن هر 1 گرم از این مواد در بدن حدود 9 كیلو كالری انرژی آزاد میشود . چربیها درساختار سلولهای بدن نقش مهمی دارند از جمله در ساختن دیواره سلولها به خصوص سلولهای مغزی نقش دارند .

از طرف دیگر چربیها تنها مواد غذایی هستند كه در بدن بطور طولانی مدت و به مقدار زیاد میتوانند ذخیره شوند. یعنی در گرسنگی های طولانی مدت و در روزه داری بدن كمبود مواد غذایی خود را از ذخیره چربیها تامین میكند زیرا قند فقط به مقدار كمی به صورت تركیبی به نام گلیكوژن عمدتا در كبد (حدود 75 گرم ) و مقداری هم در عضلات (300 – 200 گرم ) میتواند ذخیره شود كه گلیكوژن كبد در مواقع نیاز به سرعت سوخته و تمام میشود (در حد 30-60 دقیقه ) و گلیكوژن عضلات هم به طور كامل قابل استفاده نمیباشد مگر در شرایط خاص . لذا تنها منبع انرژی قابل ذخیره وقابل استفاده در گرسنگی های طولانی مدت چربی ذخیره شده در بافت ها میباشد .

ولی همانگونه كه قبلا ذكر شداگر چربی ذخیره در بافت ها از مقدار معینی بیشتر شود باعث اضافه وزن و چاقی میشود كه مشكلات فراوانی به همراه دارد .اعمال چربی ها :

1) تنظیم دمای بدن

2) ذخیره انرژی بدن

3) دخالت در جذب برخی مواد ( از جمله ویتامین ها )

4) دخالت در تولید برخی هورمونها

5) بستر نرم و بالشتك مانند برای اندام های داخلی

6) در ساختمان غشای سلولی نقش داردبخصوص بافت مغزی

7) در سیستم ایمنی بدن نقش دارند.

ابزار وبمستر

ابزار وبلاگ