فریدون حیدرنژاد


مسابقات استانی کشتی نوجوانان(اپن)1395

مسابقات استانی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان با شرایط و مقررات مشروحه ذیل برگزار خواهد شد

1-  اوزان، شرایط و برگزاری مسابقات:      

الف)مسابقات در رشته کشتی آزاد و فرنگی و در اوزان (39الی 42- 46- 50- 54- 58- 63- 69- 76- 85و 85تا 100کیلوگرم )با یک کیلوگرم ارفاق وزن برگزار خواهد شد.

ب) متولدین 11/10/1378 لغایت 10/10/1380

ج) متولدین 11/10/1380 لغایت 10/10/1381 (یکسال کوچکتر) با رضایت نامه محضری ولی و گواهی پزشکی که حتماً اشاره شود که نامبرده می­توانند در مسابقات نوجوانان شرکت نماید. (کشتی گیرانی که صغر سن گرفته باشند فقط با تاریخ تولد اولیه می­توانند در این مسابقات شرکت نمایند)

د) ضمناً مسابقات به صورت اوپن برگزار خواهد شد و محدودیتی برای تعداد شرکت کننده ندارد.

در رده بندی تیمی از هر شهرستان در هر وزن یک نفر که بالاترین امیتاز را داشته باشد محاسبه خواهد شد))

3- مدارک لازم:

مدارک لازم جهت شرکت در این مسابقات:

اصل شناسنامه و کارت ملی

گواهی اشتغال به تحصیل عکسدار سال 95 با مهر و تاییده آموزش و پرورش منطقه

بیمه ورزشی سال95

معرفی نامه از اداره ورزش و جوانان یا هیات کشتی شهرستان بدون قلم خوردگی

به نفرات اول تا سوم این مسابقات حکم و مدال اهداء خواهند شد.

فنی ترین کشتی­گیر برابر جدول مسابقات انتخاب خواهد شد.

به تیم های اول تا سوم حکم قهرمانی اهدا خواهد شد.

4- برنامه برگزاری مسابقات:

الف) برنامه مسابقات طبق جدول ذیل برگزار خواهد شد:

ردیف

جدول زمان بندی

مورخه

ساعت

محل

1

وزن کشی آزاد

31/4/95

17الی 18

خانه کشتی مرحوم جابر عباس زاده

2

مسابقه

01/5/95

9 صبح

استادیوم تختی سالن شهید آسمانی

3

وزن کشی فرنگی

31/4/95

17الی 18

خانه کشتی مرحوم جابر عباس زاده

4

مسابقه

01/5/95

9 صبح

استادیوم تختی سالن شهید آسمانی
ابزار وبمستر