فریدون حیدرنژاد


تا سال دیگر تلاش و فعالیت کشتی ممنوع

با اظهار نظر روسای محترم کشتی استانها درفدراسیون کشتی  مبنی برانجام مسابقات کشوری بصورت تیمی شانس اعزام به مسابقات کشوری و محک زدن کشتی گیر در انتخابی کشوراز میان برداشته شد و دیگر نفرات چهارم و پنجم وششم کشور نخواهیم داشت .به همه عزیزانم در کشتی آزاد رده سنی نوجوانان و جوانان و بزرگسالان عرض می نمایم به علت تیمی بودن مسابقات میبایست اول در انتخابی استان مقام اول را کسب نمایند و سپس در مسابقات رتبه بندی شده از تیم یازدهم تا بیست و یکم کشور تیم میبایست اول شود تا به مسابقات کشوری اعزام گردد .خودتان هم میدانید اول شدن تیم در میان این استانها غیرقابل امکان است پس تا سال بعد صبر نمائید تا دسته گل روسای هئیت استانها که زحمت کشیدن و این قانون را مطرح و تصویب کردن به نتیجه برسد و به آرزوهایشان که همانا زحمت نکشیدن به کشتی گیران استان در رشته آزاد است برسند.خدا به دادتان برسد...... 
ابزار وبمستر

ابزار وبلاگ