فریدون حیدرنژاد


عوارض قرص دگزا متازون

يكي از اشتباهات رايج درسطح جامعه ،استفاده از قرصهاي اشتها آور به منظور افزايش وزن است.هر چند امروزه علم پزشكي اساسا"،پديده چاقي رابه عنوان يكي از عوامل منفي در سلامت افراد معرفي ميكند اما اين اثر مخرب هنگامي چند برابر ميشود كه علت ايجاد چاقي استفاده از دارو باشد.متاسفانه اخيرا"شاهد افزايش مصرف داروهايي از اين دسته مانند دگزامتازون و بتامتازون در سطح جامعه هستيم. غالب محصولاتی که در شبکه های ماهوارهای تبلیغ میشوند و یا در مراکز غیر مجاز توزیع میشوند و باعث افزایش وزن سریع میشوند حاوی این داروها هستند.مصرف كنندگان غالبا"جواناني هستند كه به منظور چاق شدن صورت يا افزايش وزن با توصيه اطرافيان و بدون تجويز پزشك داروها را تهيه ومصرف ميكنند.اكثريت قريب به اتفاق اين مصرف كنندگان در ابتدا از عوارض بسيار شديد وخطرناك اين داروها بي خبرند وهنگامي متوجه اين امر ميشوند كه دچار عوارض غيرقابل جبراني شده اند.
جوشهای ناشی از مصرف دگزا متازون
اين عوارض شامل موارد متعددي است مانندعوارض قلبي ،گوارشي،عصبي ،چشمي،كليوي افزايش فشار خون، كاهش ايمني بدن و ابتلا به بيماريهاي عفوني ،افزايش موهاي صورت در خانمها،پوكي استخوان،به وجود آمدن جوشهاي پوستي وايجاد تركهاي پوستي.
خطهای ایجاد شده توسط دگزا متازون این خطهابعد از ایجاد از بین نمیروند .بسياري از اين عوارض بعد از ايجاد غير قابل برگشت هستند ودرمان ندارند.در موارد شديد، مصرف اين داروها حتي ممكن است باعث مرگشود. جالب اينكه افزايش وزني كه توسط اين داروها به وجود مي آيد باعث ايجاد تركيبي غير طبيعي در بدن ميشود .تنه بزرگ وپف كرده واندامها باريك خواهد شد . اين افزايش وزن به علت تجمع آب و چربي در بدن است وبا قطع داروها در مدت زمان كوتاهي از بين ميرود .و فقط عوارض آن بر جاي ميماند.بنا براين هيچگاه براي افزايش وزن از داروهاي مذكور يا قرصها يا كپسولهايي كه در شبكه هاي ماهواره اي تبليغ ميشوند استفاده نكنيد . تنها راه كنترل وزن فعاليتهاي فيزيكي،ورزش و تغذيه مناسب است .
ابزار وبمستر