فریدون حیدرنژاد


مجلس ترحیم

فریدون حیدرنژاد مربی محترم کشتی در غم از دست دادن مادر گرامیشان عزادار شد

جامعه کشتی مصیبت وارده را به آقای فریدون حیدرنژاد و خانواده محترمشان تسلیت می گوید و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم آرزوی غفران داردسالن شماره یک با شاگردان آن کلاس
ابزار وبمستر