فریدون حیدرنژاد


متیل زانتین ها (کافئین ها) مکمل پمپاژ خون

نتیجه تصویری برای عکس متیل زانتین ها (کافئین ها) مکمل پمپاژ خون

هر دو این ترکیبات متعلق به خانواده ای به نام ترکیبات متیل زانتین هستند. آنها هم می توانند سیستم عصبی را تحربک کنند، و هم  بر انقباض عضلات به طور مستقیم اثر دارد. این می تواند به علت آزاد سازی کتکول آمین ها مانند نوروپینفرین باشد. کافئین همچنین مانع خستگی و گیجی است. و میزان هوشیاری را زیاد می کند و تلاش ها را بیشتر می کند و باعث ایجاد اوفوریا یا حس خوب بودن می شود.
ابزار وبمستر