بعد ازظهر

صبح

ایام هفته

تمرین کشتی  

مرورفن

شنبه

مرورفن تاکتیکی

تمرین وزنه

یک شنبه

تمرین ایستگاهی استقامتی سرعتی

مرورفن تکنیکی

دو شنبه

مرورفن تاکتیکی

تمرین وزنه

سه شنبه

تمرین کشتی  

استراحت

چهار شنبه

تمرین سرعتی

تمرین وزنه

پنج شنبه

جمعه استخر سونا

طبقه بندی: برنامه تمرین کشتی ،

تعداد بازدید مطلب : 24

[ جمعه 15 دی 1396 ] [ 10:39 بعد از ظهر ] [ فریدون حیدرنژاد ]