تیم نونهال و نوجوانان من امروز با وجود هوای نا مساعد با تلاش و جدیت تمام ارتفاعات تالش را در نوردیدند که تصاویر گویای این مطالب است

طبقه بندی: کوهنوردی تیم باشگاه من،

تعداد بازدید مطلب : 38

[ پنجشنبه ] [ 21:06 ] [ فریدون حیدرنژاد ]