در بحث آسیب شناسی ورزش کشتی شکست کشتی گیر در صحنه مسابقات حائزاهمیت بوده وبا دید کلی به برخی از موارد مهم این رشته که یکی نرسیدن یا نرساندن کشتی گیر به نقطه اوج و برخی موارد دیگر قبل یا حین یا بعد از مسابقه بوده است می پردازیم.

1-نداشتن ماکروسیگل برای مسابقه توسط مربی با تمرینات نادرست و اتفاقی و سنتی و بدون برنامه یا اجرا نکردن بند بند مراحل آمادگی عمومی و آمادگی اختصاصی و پیش رقابتی و رقابتی و ترانزیت به دلایل مالی یا جسمی یا علمی یا مسابقات پیش از موعد یا بهم ریختن برنامه ها توسط مسئولین ورزش کشتی به دلیل خودنمایی به مسئولین شهرستان ها به منظور دریافت کمک مالی یا غیره از عوامل بسیار مهم شکست کشتی گیر در مسابقات خواهد بود

2-کاهش وزن غیرعلمی و سنتی کشتی گیرتوسط خودش یا مربی سنتی اوو عدم ریکاوری بعداز وزن کشی

3-کارنکردن روانی با کشتی گیر در قبل و حین و بعد از مسابقه

3-تغذیه غیر علمی کشتی گیر در قبل و حین و بعد از مسابقه

4-عدم بارگیری ورزشکار قبل از مسابقات

5-عدم تمرین مرور ذهنی و تصویرسازی با کشتی گیر قبل از مسابقات

6-نداشتن پاداش کشتی گیر پس از پایان کار با هر نتیجه کسب شده

7-آنالیزنکردن حریفان کشتی گیر قبل ازاعزام به مسابقات

8-یکسان تمرین دادن به همه مقاطع تمرینی اعم از مبتدی و حرفه ای در یک کلاس

9-مراقبت و محافظت نکردن از کشتی گیران از بابت آسیب بدنی مخصوصا ایام نزدیک  به مسابقات در تمرینات

10- استفاده از ملبوسخریده شده روز مسابقه که قبلا استفاده نشده و کشتی گیر در مسابقات با این البسه به دلائلی یا تنگ یا گشاد و غیره احساس بیگانگی می کند

11-مراقبت نکردنکشتی گیر از افزایش بی رویه وزن او درهرزمان مخصوصا بعداز مسابقات  

12-جلوگیری نکردن از حرکات بیهوده و غیر ضروری کشتی گیر قبل از مسابقه اعم از شوخی و خودنمایی و امورات غیرضروری و ایجاد نکردن آرامش در بین کشتی گیران به منظور ذخیره سازی انرژی برای مسابقات

13-عدم کنترل ومواظبت کامل از کشتی گیر به جهت استفاده از مواد نیروزا یا مکملهای ورزشی بطور خودسرانه یا متاسفانه از مربیان نا آگاه به کشتی گیر

14-عدم مواظبت از هر گونه درگیری کشتی گیر با افراد دیگر یا خودی وعدم مواظبت از هر گونه انسان دودی در کنارکشتی گیر

15-عدم ریکاوری مطلوب بعداز پایان هر مسابقه

16-گرم کردن کشتی گیربدون حضور مستقیم مربی سبب  آسیب بدنی و بالانیامدن ضربان قلب  برای مسابقه بصورت علمی

17-ندادن انگیزش لازم قبل و بعداز مسابقه به کشتی گیر

18-یادآوریهای نکردن موارد لازم مبنی بر احترام به داوران و مربیان و پیشکسوتان کشتی

19-رعایت نکردن برنامه تغذیه و بدنسازی قبل از مسابقات توسط کشتی گیر که میبایست از طریق مربی داده شود در مرحله آمادگی عمومی اجرا شود

20-جلوگیری نکردن از هرگونه ارتباط با کشتی گیران یا مربیان و اشخاص رقیب در حین مسابقات به منظور ایجاد دوستی یا مهمانی یا هم غذا و غیره که باعث گمراه کردن یا هر نقشه شکست آنان در قالب دوستی خواهد شد

21- شرکت دادن کشتی گیران غیر آماده در هر مسابقه که باعث آسیب بدنی و روحی آنان گشته و مقدمه فرار از کشتی را فراهم میسازد

22- شب زنده داری و رفیق بازی ومصرف مشروب و یا موادمخدر اعم از قلیان و سیگار حتی یکبار در همه عمر باعث شکست کشتی گیر خواهد شد

طبقه بندی: آسیب دیدگی ها در ورزش کشتی و درمان آن،

تعداد بازدید مطلب : 28

[ جمعه ] [ 21:03 ] [ فریدون حیدرنژاد ]