نام:آرمین        نشان: بهمنی      رده سنی:خردسالان               

1-رشته ورزشی شما چیست؟ کشتی آزاد

2-چند مدت است در این ورزش فعالیت دارید؟حدود دو سال

3-نام مربی شما چیست؟فریدون حیدرنژاد

4-عناوین و قهرمانی شما در این مدت چه بوده است؟باذکر مقام وسال آن توضیح دهید؟سال 1392 نفر پنجم وزن 30 کیوگرم خردسالان کشور و سال1393 نفر دوم وزن 30 کیلوگرم خردسالان کشور و دو سال پی در پی مقام اول استان در خرد سالان و نونهالان استان وزن 32 کیلوگرم

5-الگو کشتی شما چه کسی است؟مربی ام

6-مشوق شما چه کسی است؟بابا و مادرم

7-چه کسی شما را در ورزش حمایت می نماید؟هیچ کس

8- محل زندگی و تمرین شما کجاست؟ اردبیل محله کریم آباد- سالن فجر

9-امکانات ورزشی شما در چه حد است؟ کم

10-دوست دارید چند سال کشتی بگیرید؟تا آخر عمرم

11-دوست دارید صاحب کدام مقام بشوید؟اول المپیک

12-آیا مربی شما میتواند شما را به قله افتخار برساند؟بله

13-آیا مربی شما برنامه ریزی دقیقی برای قهرمانی شما دارد؟بله

14-شما تا حال چند بار در اردو تیم ملی بودید؟امسال اگر اردوی بستر سازی کشور برای خردسالان برگزار میشد منم دعوت میکردند ولی متاسفانه برگزار نشد

15-هرگونه پیشنهاد یا نظر خاصی دارید بگوئید؟ ندارم

طبقه بندی: مصاحبه با شاگردان قهرمان کشور،

تعداد بازدید مطلب : 363

[ يکشنبه ] [ 22:21 ] [ فریدون حیدرنژاد ]