ضربات و فشارهای مکرر به گوش سبب جدا شدن غضروف از بافت دور آن شده و در فاصله پدید آمده خون و سرم تجمع پیدا می کند. درصورت باقی ماندن این وضعیت ، هماتوم بوجود آمده ودر جریان خون غضروف اختلال ایجاد کرده و سبب غضروف سازی جدید در این ناحیه شده که خود سبب بد شکل شدن گوش می شود.شاید مناسب ترین درمان ، تخلیه از راه ایجاد برشی کوچک باشد و پس از آن از مواد فشارنده ای استفاده می کنند تا این فضای بوجود آمده را مسدود نماید.نا گفته نماند که شکستن گوش برای کشتی گیران افتخاری بزرگ محسوب میشودشکستن گوش بطور اتفاقی و بر اثر ضربه به گوش در میان تمرین اتفاق می افتد.اما معدود افرادی تنها برای خود نمایی به دست خود ضربه ای به گوش خویش وارد میکنند که سبب شکستن گوش میشود که در مرام پهلوانی عملی ناپسند محسوب میشود
البته در کشتی آزاد چون گارد کشتی گیران پایین است و سر کشتی گیر نزدیک و در تماس با زانوی حریف است نسبت به کشتی فرنگی احتمال شکستن گوش بیشتر است

طبقه بندی: شکسته شدن گوش کشتی گیران،

تعداد بازدید مطلب : 485

[ يکشنبه 19 بهمن 1393 ] [ 11:44 بعد از ظهر ] [ فریدون حیدرنژاد ]