طبقه بندی: معرفی شاگردان قهرمان من،

تعداد بازدید مطلب : 59

[ چهارشنبه ] [ 23:21 ] [ فریدون حیدرنژاد ]

عکس یادگاری با شاگردان  پهلوان من از روستای آراللوی کوچک و روستای پیراقوم بنام محمدرضا خداپرست ومهدی فتحی

طبقه بندی: معرفی شاگردان قهرمان من،

تعداد بازدید مطلب : 96

[ چهارشنبه ] [ 14:46 ] [ فریدون حیدرنژاد ]