امروز 23 بهمن سال 1395 در حضور ریاست هئیت کشتی استان داورجدی و همراهانش ناصراحمدی-میروزیرحسین دخت -متولی-شاهین- جوادی-کنعانی و ... عکس یادگاری انداختیم

طبقه بندی: گالری عکس و فیلم،
عکس های از افراد تیم باشگاه و خودم،

تعداد بازدید مطلب : 20

[ شنبه ] [ 22:12 ] [ فریدون حیدرنژاد ]

طبقه بندی: گالری عکس و فیلم،
عکس های از افراد تیم باشگاه و خودم،

تعداد بازدید مطلب : 122

[ دوشنبه ] [ 22:57 ] [ فریدون حیدرنژاد ]