کسب مقام اول مسابقات کشتی فرنگی کشور (اپن)توسط کشتی گیر با معرفت پارس آبادرضا طالبی را به قطب کشتی فرنگی کشور و بر مربیان زحمت کش ایشان آقایان حیدر و سردار فرخنده تبریک می گویم

طبقه بندی: خبر جدید،
مسابقات اوپن،

تعداد بازدید مطلب : 90

[ شنبه ] [ 9:00 ] [ فریدون حیدرنژاد ]