آقای فریدون حیدر نژاد  با355 امتیاز اول

بیله سوار 176 امتیاز دوم

هیر و نوشهر 148 امتیاز سوم

نمین 143 امتیاز چهارم

مشگین 129امتیاز پنجم

گرمی 126 امتیاز ششم

آفایان علی صدیق  و صرات بهشتی 124 امتیاز هفتم

آقایان ادریس طالبی و امید بایرامزاده 96 امتیاز هشتم

رضی 93 امتیاز نهم

نیر 91 امتیاز دهم

سرعین 57 امتیاز دهم

طبقه بندی: برنامه غذای افزایش وزن یک روزه،
ارزشیابی مربیان کشتی استان اردبیل در سالهای92و93،

تعداد بازدید مطلب : 1937

[ دوشنبه 10 آذر 1393 ] [ 1:39 بعد از ظهر ] [ فریدون حیدرنژاد ]