نتیجه تصویری برای عکس کشتی فرنگی

گروه سنی 1397 (موضوع نامه شماره 202/264 مورخه 27/1/96 فدراسیون کشتی)

گروه سنی سال 2019 میلادی- مسابقات قهرمانی کشور در سال1397

🔻پیشکسوتان 5 گروه سنی

35 تا 40 سال – 41 تا 45 سال – 46تا 50سال – 51تا55سال – 56تا60سال

اوزان 55 تا 62  - 70 – 78 – 88 – 100 و 100تا 135 کیلوگرم

🔻بزرگسالان 18 سال به بالا

11/10/1380 به بالا

🌀اوزان آزاد : 52تا57– 61– 65– 70– 74– 79 - 86– 92 - 97 و 97تا125 کیلوگرم

🌀اوزان فرنگی : 50تا55– 60– 63– 67-72– 77 – 82– 87– 97 و 97تا130کیلوگرم

🌀اوزان پهلوانی : 60 – 70  - 80 – 90 – 100 و100+ کیلوگرم

🌀اوزان ساحلی : 70  - 80 – 90 و90+ کیلوگرم

🌀اوزان آلیش آقایان : 60 – 70  - 80 – 90 – 100 و100+ کیلوگرم

🌀اوزان آلیش بانوان : 55 – 60  - 65 – 70 – 75 و75+ کیلوگرم

💢اوزان کلاسیک بانوان : 50 – 55 – 60 – 65 – 70 – 75 کیلوگرم

🔻جوانان 20-18 سال :

(2001 - 2000-1999)

11/10/80 – 11/10/77

📥اوزان آزاد : 52تا57– 61– 65– 70– 74– 79 - 86– 92 - 97 و 97تا125 کیلوگرم

📥اوزان فرنگی : 50تا55– 60– 63– 67-72– 77 – 82– 87– 97 و 97تا130کیلوگرم

📥اوزان پهلوانی : 60 – 70  - 80 – 90 – 100 و100+ کیلوگرم

📥اوزان ساحلی : 60  - 70 – 80 و80+ کیلوگرم

🌀نوجوانان 17-16سال :

(2003-2002)

10/10/82 – 11/10/80

اوزان آزاد و فرنگی : 41تا45 – 48 – 51 – 55 – 60 – 65 – 71 – 80 – 92 و 92تا110کیلوگرم

اوزان پهلوانی : 50  - 60 – 70 - 80 و80+ کیلوگرم

اوزان ساحلی : 60  - 70 – 70+ کیلوگرم

🌀نونهالان 15 – 14سال :

(2003-2004)

11/10/83 – 11/10/81

اوزان آزاد و فرنگی : (32تا35 )- 38 – 41 – 44 – 48 – 52 – 57 – 62 – 68 – 75 – 85 و 100کیلوگرم

🌀خردسالان 13-12سال:

( 2006-2005)

10/10/85 – 12/10/83

اوزان آزاد و فرنگی : 30 تا 32 -35-38-41-44-48 - 52 - 57- 62 - 68-75 و 75 تا 85کیلوگرم

💢اوزان 35 و 100 کیلو در نونهالان و 35و32 کیلو

🔺در خردسالان جهت پشتوانه سازی در قهرمانی کشور اضافه شده است

طبقه بندی: نامه مسابقات کشتی آزاد ،

تعداد بازدید مطلب : 8

[ سه شنبه 28 فروردين 1397 ] [ 0:19 قبل از ظهر ] [ فریدون حیدرنژاد ]