نتیجه تصویری برای تصاویر کشتی گیران روسیه
اتحادیه جهانی کشتی در نامه ای اوزان رده های سنی کشتی که از سال 2018 مسابقات بر مبنای آن برگزار خواهد شد و همچنین اوزان المپیکی کشتی آزاد و فرنگی را اعلام کرد.
رده سنی بزرگسالان، زیر 23 سال و جوانان:
کشتی آزاد: 57، 61، 65، 70، 74، 79، 86، 92، 97 و 125 کیلوگرم (10 وزن)
کشتی فرنگی: 55، 60، 63، 67، 72، 77، 82، 87، 97 و 130 کیلوگرم (10 وزن)
رده سنی نوجوانان:
آزاد و فرنگی: 41 تا 45، 48، 51، 55، 60، 65، 71، 80، 92 و 110 کیلوگرم (10 وزن)
رده سنی نونهالان پسران: 
آزاد و فرنگی: 34 تا 38، 41، 44، 48، 52، 57، 62، 68، 75 و 85 کیلوگرم (10 وزن)
در کشتی بانوان نیز در رده های سنی بزرگسالان، زیر 23 سال و جوانان 10 وزن، رده سنی نوجوانان 10 وزن و رده سنی نونهالان نیز 10 وزن اعلام شده است.
همچنین اوزان المپیکی کشتی به شرح زیر است:
کشتی آزاد: 57، 65، 74، 86، 97 و 125 کیلوگرم
کشتی فرنگی: 60، 67، 77، 87، 97 و 130 کیلوگرم
کشتی زنان: 50، 53، 57، 62، 68 و 76 کیلوگرم
طبقه بندی: نامه مسابقات کشتی آزاد ،

تعداد بازدید مطلب : 4

[ جمعه ] [ 13:59 ] [ فریدون حیدرنژاد ]