نتیجه تصویری برای عکس مربی و شاگرد در کشتی

1-توصیف از یک مربی دیگر بطور مرتب از نحو تمرین و علم و سواد او که هیچ شباهتی به مربی اولیه ندارد

2-حاضر نشدن  در سر جلسات تمرین بصورت مرتب و مستمر

3-اهمیت ندادن به تمرینات  وانتقاد کردن از برنامه های تمرینی  بصورت سربسته

4-گوش ندادن و اعتنا نکردن به حرف های مربی و به مسخره گرفتن حرف ها او

5-نشان دادن مربی های دیگر از لحاظ فیلم یا عکس یا قیافه وسوال در خصوص آشنا بودن با آن مربیان

6-همیشه الگو قرار دادن حرکات مربیان دیگرو شاگردانشان و تقلید از آن مربیان

7-فاصله گرفتن از مربی  خود و برنامه های آن وکم برخورد نمودن با او 

8-جواب ندادن  یا دیرجواب دادن به تماسهای مربی و تماس نگرفتن با مربی  به هیچ وجه

9-گفتن آماده نبودن برای تمرین یا مسابقات همیشه

10-انتظارات بزرگ و غیرقابل امکان از مربی

طبقه بندی: بی علاقگی شاگردان کشتی به مربی،

تعداد بازدید مطلب : 146

[ چهارشنبه 21 بهمن 1394 ] [ 3:32 بعد از ظهر ] [ فریدون حیدرنژاد ]