نتیجه تصویری برای عکس کراتین و پروتئین

ترکیب پروتیین با کراتین باعث بهبودی در ترمیم اسیب دیدیگی میشود اسیب بافت نرم مثل کشیدگی و در رفتگی باعث تحریک افزایش نرخ سوخت ساز بدن و تخریب پروتیین و التهاب میشوند ورزشکاران در اغلب اوقات به دلیل اسیب دیدگی و بی تحرکی دچار کمبود مواد غذایی دریافت پروتئین و کراتین مونوهیدات به میزان کافی اسید امینه را برای بدن فراهم میکند که باعث رشد بافت ها و تحریک تولید پروتئین میشود این کار همچنین سطح کراتین فسفات عضله را هم افزایش می دهد که انرژی ترمیم سلولی را هم فراهم میکند و بر اساس تحقیقات دیکر ورزشکاران در حال ریکاوری باید در روز 2 نوشیدنی را مصرف کنند که هر کدام حاوی 30 گرم پروتئین وی باشد این افراد همچنین باید در طول روز هم 5 گرم کراتین مونوهیدات را مصرف کنند

طبقه بندی: استفاده از مکمل ها،
ازمکملها استفاده کنیم؟،

تعداد بازدید مطلب : 10

[ جمعه ] [ 19:07 ] [ فریدون حیدرنژاد ]