كشتي ورزش پهلوان هاست در اين ورزش اگر پهلوان نباشي قهرمان نميشوي در كشتي ادب و احترام حرف اول را ميزند ممكن است بعضيا از اين حرفا خنده شان بگيرد كه كشتي وادب مگر همچين چيزي ممكن است ؟؟؟؟؟؟ بلي كشتيگير ها كوه غيرت ادب و مردانگي هستند تعريف از قشرمان نميكنم ولي در هر قشري انسان هايي هستنند كه ان را بد نام ميكنند مگر هركه مسلمان شد نمازش را خواند !!!!!! كشتيگير شدن فاكتور هايي دارد كه هر انساني در وجودش نيست و توانايي انجام ان كار را ندارد

كشتي يعني:

كشتي يعني خستگي

كشتي يعني برد

كشتي يعني باخت

كشتي يعني استرس

كشتي يعني گوش شكسته

كشتي يعني گوش نكردن به كلام هاي الكي ديگران!!!!!

كشتي يعني٩٩٪ علم هوش زكاوت شش دانگ بودن و ١٪ زور بازو

كشتي يعني در حالي كه حريف از بردت ناراحت است پا روي غرورت بگذاري و با او دست بدهي و نوازشش كني تا او هم به اينده اميدوار باشد اين يعني رسم جوان مردي و مهرباني

و در اخر كشتي يعني زندگي كشتي يعني عشق كشتي يعني اينكه اگر مدال طلا ميخواهي طلوع افتاب و غروبش را نبيني

طبقه بندی: مطالب مهم از کشتی،

تعداد بازدید مطلب : 338

[ يکشنبه ] [ 20:23 ] [ فریدون حیدرنژاد ]