Image result for ‫عکس سونابخار‬‎

 بخاطر اینکه فشار خون را افزایش میدهد

- بعلاوه بعد از سونا منافذ پوســـــت بازست و با رفتن به استخر، کلر و سایر مواد شیمیایی و حتی عفـــــونی به راحتی جذب بدن میشود

طبقه بندی: نقش آب ومصرف آن در ورزش کشتی،

تعداد بازدید مطلب : 42

[ جمعه ] [ 12:15 ] [ فریدون حیدرنژاد ]