محمدرضا بهرامزاده-مهدی جعفری-علیرضاجهانگیری سه نماینده من آماده باشند

طبقه بندی: مسابقه قهرمانی کشور کشتی آزاد نوجوانان،

تعداد بازدید مطلب : 11

[ پنجشنبه ] [ 22:33 ] [ فریدون حیدرنژاد ]

پس از تصمیمات اتخاذ شده در پانزدهمین سمینار عمومی هیأت های کشتی، ارائه کارت ملی کشتی برای مسابقات کشتی الزامی شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، این تصمیم از رقابت های قهرمانی کشور نوجوانان سال جاری، انجام خواهد شد و کلیه کشتی گیران شرکت کننده صرفا با ارائه کارت ملی کشتی از طریق ثبت در سامانه بانک اطلاعات فدراسیون کشتی، اجازه وزن کشی خواهند داشت.

کلیه کشتی گیران برای ثبت نام، کارت ملی کشتی، با مراجعه به آدرس
http://register.iawf.ir   می توانند اقدام نمایند.

طبقه بندی: مسابقه قهرمانی کشور کشتی آزاد نوجوانان،

تعداد بازدید مطلب : 44

[ سه شنبه ] [ 22:56 ] [ فریدون حیدرنژاد ]