امروز ریاست محترم هئیت کشتی استان شخصا از تمرین ما بازدید کرد و در خصوص مشکلات سالن قولهای داد

طبقه بندی: تمرین در سالن تختی،

تعداد بازدید مطلب : 20

[ سه شنبه ] [ 21:55 ] [ فریدون حیدرنژاد ]