نتیجه تصویری برای عکس فریدون حیدرنژاد

نقش هاي متمايز مربيان ورزش:

مربيان ورزش در نقش هاي گوناگون و متمايز مي توانند ظاهر گردند :

1- رهبر (Leader) : مربي در نقش رهبر، هدايت كننده و مشخص كننده مسير مي باشد.

2- پيرو(Rollower) : مربي به عقايد ديگران احترام گذاشته واز آنها براي رويارويي با مسائل ياري مي جويد.

3- معلم ( Teacher ) : مربي ورزش در نقش معلم، آموزش دهنده فنون و مهارتهاي عملي و اخلاقي محسوب مي گردد.به مرور زمان شخصیت کشتی گیران به نوع شخصیت مربی و تیمی که از او انتظار دارد تبدیل می گردند.

4- تعيين كننده محدوديت ( Restricter ) : مربي با واقع بيني خود به بررسي مسائل پرداخته و در شرايط ويژه تصمیم گیرنده مي باشد.

5- روانشناس يا مشاور ( Psychologist or conseller) : مربي مي بايست با خصوصيات روحي واخلاقي کشتی گیران تيم خود آشنا بوده، و آنها را در رسيدن به ايده آلهاي فكري و عملي ياري نمايد.

6- دوست(Friend ) : مربي مي بايست رفاقتي سازنده مبتني بر اعتماد و صميميت با کشتی گیران برقرار نمايد.

7- جانشين والدين (As parent ) : مربي گاه لازم مي گردد كه از ديدگاه يك ولي به کشتی گیرخود بنگرد و به رفع معضلات او بپردازد.

يك مربي با تظاهر درهر يك از نقش هاي توضيحي در متن بالا به اقتضای موقعیت و یا وضعیت هر یک ازکشتی گیران  مي تواند كمك هاي ارزنده اي به قهرمانان خود نموده و با رفع مشكلات جانبي، آنان را به بالاترين سطح عملكرد ورزشي نزديك نمايد.

طبقه بندی: عوض کردن مربی،

تعداد بازدید مطلب : 138

[ شنبه ] [ 14:11 ] [ فریدون حیدرنژاد ]