نتیجه تصویری برای عکس مواد مخدر شیشه

قابل توجه مربیان ومسئولین محترم ورزش :افراد ورزشکاری که آلوده به قلیانی و مشروب  و سیگارومعتاد به مواد مخدر یا قرص های روانگردان  و فساد اخلاقی هستند را به تمرین راه ندهید

به چند دلیل مشروحه زیر به علتهای  مرگ ناگهانی آنان در تمرینات  فشرده وبدآموزی قشر نوجوان و و به هدر رفتن زحمات شما به این قشر معتاد و موقتی  که همانا از باب دلسوزی قصد خدمت دارید عرض می کنم  از شرکت دادن در تمرینات این افراد که شاید زمانی هم  قهرمان قدیم  شما هم بودند جدا خوداری کنید.

1-این افراد به ظاهر ورزشکار با توجه به مصرف قلیان و بیماریهای خاص قلیان و خودبینی و بزرگ بینی خودشان در سر جلسه تمرین متحمل فشار تمرینی نبوده و با ایست قلبی مواجه میشوند

2- افراد مشروب خور با بیماری خاص مشروب و ذوال عقل اقدام به حرکت های ناجور در سر جلسه تمرین نموده وبا بزرگ بینی خود سبب سکته قلبی و مغزی در سر جلسه تمرین خواهند شد

3- افراد فاسد در صورت حضور در جلسه تمرین باعث تخریب فکری نوجوانان شده و افکار قهرمانی و اهداف قهرمانی شاگردان نوجوان را تغیرداده و گرایش به فساد را خواهند داشت.و حس جنگندگی شاگردان بسیار کم خواهد شد

4-فضای باشگاه مخصوص برای افراد مستعد به قهرمانی است با حضور این قشر معتاد فضا برای تمرین قهرمانان آینده تنگ شده و قهرمانان از فضا و امکانات سالن به نحو مطلوب استفاده نخواهند کرد

5- روحیه قهرمانان آینده با دیدن این افراد معتاد که زمانی قهرمان بودن بسیار پائین خواهد آمد

6- افراد تماشاگر یا والدین ورزشکاران موقع مراجعه به سالن جهت تماشا یا هرکاری با دیدن این افراد اعتماد به مربی و مسئولین باشگاه را از دست خواهند داد

7- با توجه به اصل غیرقابل برگشت این افراد معتاد به قلیان و مشروب و موادمخدر و سیگار یا مفاسد اخلاقی به راه درست حتی با مصرف یک بار در عمر تمامی زحمت کشیدن  بر این افراد بیهود است و در کوتاه ترین مدت این افراد به اماکن اعتیاد خود بر خواهند گشت.

8-هدف از آمده این افراد به اماکن ورزشی یا معتاد کردن ورزشکاران شاخص است یا سو استفاد جنسی از آنان که در ایام گذشته نتوانسته بودن انجام دهند والا آنان خود میداند که قهرمان دیگر تا آخر عمر نخواهند شد . ویا منحرف کردن قشر جوان ورزشکار به مسایل اخلاقی مانند دختربازی و مسایل جنسی هدف آنان است

9- بعضی از این افراد زمانی به سالن مراجعه می کنند که در آستانه مرگ قرار گرفته اند و با فکر اینکه ورزش برای آنان سلامتی می آورد  به ورزش رو می آورند و با مرگ در سالن دردسر بزرگی برای مربی بدبخت درست می کنند

10-برخی از این افراد برای دزدی وسایل و پول به سالنها به بهانه شرکت در تمرین مراجعه می کنند

11-برخی از این افراد هم برای یافتن دوستان تازه به سالن مراجعه می کنند

12- برخی از شاگردان یا تماشاگران یا والدین شاگردان با دیدن این افراد معتاد و مشروب خور و سیگارکش و فاسد که در اماکن فاسد یا در حین مصرف مواد یا قلیان یا سیگار و غیر در محله یا کوچه و بازار و غیره به هنگام مصرف دیده اند یا می شناسند. تعجب خواهند کرد و از اماکن ورزشی فراری خواهند شد 

طبقه بندی: مصرف قلیان و مضرات آن،

تعداد بازدید مطلب : 117

[ دوشنبه 1 خرداد 1396 ] [ 9:46 بعد از ظهر ] [ فریدون حیدرنژاد ]