آندسته از کشتی گیرانی که به علت ترسیدن از مسابقات و حریفان موجود در شهرستان اردبیل از شرکت در مسابقات به هر دلیل ممکن اعم از تظاهر به مصدومیت ویا مشغله کاری شرکت نکنند حق شرکت در تمرینات را ندارند و از تاریخ قبل از مسابقات اخراج شده اند

طبقه بندی: چه نوع اشخاص به درد کشتی نمی خورن؟،

تعداد بازدید مطلب : 126

[ يکشنبه ] [ 15:55 ] [ فریدون حیدرنژاد ]