طبقه بندی: آّبدرمانی،

تعداد بازدید مطلب : 13

[ پنجشنبه ] [ 22:17 ] [ فریدون حیدرنژاد ]

نتیجه تصویری برای عکس آبگرم سرعین

امروز چهارشنبه  15 دی ماه بعداز تمرین سالن تختی آندسته از کشتی گیرانی که خودرو دارند و تمایل به رفتن به سرعین را دارند به اتفاق من با هزینه شخص به آبگرم شهر آفتاب سرعین خواهیم رفت.

طبقه بندی: آّبدرمانی،

تعداد بازدید مطلب : 25

[ چهارشنبه ] [ 14:18 ] [ فریدون حیدرنژاد ]