فیزیولوژیکی یک استعداد خوب کشتی آزاد به اندام مزومورف و اکتومورف قامت کوتاهتر منجر شده است.

دلیلی این است که نیروهای مقاومت مربوط به کشتی برای کشتی گیران بلند قدتر که انتهای اندام آنها از مرکز جاذبه ی تنه شان دورتر است بیشتر خواهد بود وتوده احتمالی و افزایش یافته بدن در کشتی گیران بلند قدتر می تواند به خستگی زودرس ناشی از مسابقه منجر شود

برخی از تحقیقات نشان می دهند که نسبت طول افزایش یافته بازو به قد در کشتی گیران حرفه ای می تواند یک ویژگی انتخابی در آن مرحله باشد,اگرچه سایر نویسندگان عقیده دارند که متغییرهای قابل تمرین,قالبا در توانایی  کشتی گیران تا قهرمانی گزینشی هستند.

نظریه ی بیومکانیکی در مورد قد و ظول بازوی ایده آل برای کشتی گیران مورد بررسی قرار نگرفته است,اما برخی تفاوتهای نژادی در این زمینه شناخته شده است.عده ای از کارشناسان یک کودک سالم را مورد بررسی قرار دادند تا مشخص کنند آیا ارتباطی میان قد ,طول پا و طول بازو وجود دارد یا نه.

سپس دریافتند که طول بازوی کودکان کوتاهتر هرگز از قد آنان تجاوز نمی کند و در پسران بلند قد,رشد طول بازو در سن بلوغ تا 17 سالگی تسریع می شود وبصورت افزایش یافته باقی می ماند.افراد سیاهپوست نسبتا دست و پاهای بلندی دارند در حالیکه آسیایی ها معمولا دست وپاهای کوتاهتری دارند.نژاد در مطالعات مربوط به کشتی گزارش نشده است.

شواهدی که برای تعیین ساختار جسمی کشتی گیران حرفه ای در هر سنی ناکافی است اما ورزشکاران موفق نوجوان بین سنین 12-18 معمولا ساختار جسمی کشتی گیران بزرگسال وحرفهای از طریق اندازه گیری قطر ,طول و عرض دست وپا,توده وترکیب بدن و احتمالا نژاد ممکن است مفید باشد.

کشتی گیران لاغر اندام 

نظریه رایج میان کشتی گیران مبنی بر اینکه کاهش چربی بدن باعث بهبود عملکرد می شود,مورد بررسی قرار نگرفته است, با اینحال کشتی گیران حرفه ای اغلب میزان چربی کمی دارند. تعیین وزن ایده آل بدن وترکیب یک ورزشکار برای سلامتی ورقابت بایستی به صورت انفرادی انجام شود زیرا این موارد شدیدا تحت تاثیر سن ,جنسیت ,ژنتیک و ضرورتهای ورزش هستند.

حداقل مقدار تخمین زده شده برای چربی بدن در ورزشکاران که با سلامتی سازگار باشد ,5% در مردان و12% در زنان است.جدولهای مرجع که جزیئات حداقل درصد چربی در ورزشکاران جوان را نشان بدهد,شناخته نشده است.

تحقیق برجسته ی کارشناسان بر روی 90 حریف کشتی گیر که سنی معادل 5/13±3 داشتند,نشان داد که آنها هنگامیکه برای قد,وزن و چربی بدن اندازه گیری شدند,مساوی یا کمتر از پنجاهمین صدیک برای داده های هنجاری مربوط به جنسیت و سن وکنترلهای ورزشی بودند.

ناتوانی در رسیدن به قد ژنتیکی کامل ,می تواند دلایل بسیار متفاوتی داشته باشد.رشد پیش از بلوغ,با چندین متغییر ژنتیکی تحت کنترل رشد سریع تنه است.

نقصهای رشد استخوانی منقطه ای می تواند به دلایل بسیار گوناگونی ایجاد شود,از جمله تمرین شدید یا تعادل منفی انرژی که می تواند سطح عامل رشد شبه انسولین را کاهش دهد.برای مثال,از آنجا که تمرینات پر فشار و ویژه ی ژیمناستها پیش از بلوغ آغاز می شود,ممکن است در مقایسه با ژیمناستها , شناگران موزون که تمرین آنها شامل حرکات فعال اما کم فشار است,شاهد توقف در رشد طول پاها باشند.

کارشناسان تحقیقات مربوط به ژیمناستیک از سال 1966 را بررسی کردند و متوجه شدند که ژیمناستهای مسابقه ای از رشد تضعیف شده که رشد جبرانی را به دنبال دارد ,شناخته می شوند.گرچه هنگامیکه تمرینات کاهش یابد یا زود کنار گذاشته شود,همیشه عکس این قضیه رخ نمی دهد.

کارشناسان عقیده دارند هنگامیکه قد در پنجمین صدک پایین باشد و یا کاهشی در شاخص های رشد در دو خط اصلی صدک وجود داشته باشد, سرعت رشدی که به طور منظم در نمودار مشخص می شود,دوران پیش از بلوغ و تکامل کامل آسیب شناسی های زیر ساختی را نشان می دهد.

بررسیها نشان داده است که فینالیستهای هر دو جنسیت در سن 5/13±3 میزان مشابهی چربی (6/9±%9/1) داشتند.معانی احتمالی این میزان کم چربی در دوران پیش و پس از بلوغ اکنون می تواند مورد بررسی قرار گیرد.رابطه مثبت و بسیار متقابلی میان توده چربی کل و توده و اندازه ی استخوانها (p<0/001) در 3082 کودک از طریق تکرار محاسبات DXA در سنین 9/9 و8/11 مشاهده شد.در دختران این رابطه مثبت در مرحله ی پیش از بلوغ Tanner (p<0/001) برقرار بود.کلارک عقیده دارد که توده چربی می تواند با تحریک رشد شعاعی استخوان ,بر خلاف رشد طولی,از طریق افزایش میزان شبه ضریعی,اندازه استخوانها را افزایش دهد.

در دوران نوجوانی ,عوامل ترکیبی یا مستقل برقراری دریافت انرژی منفی و چربی پائین می تواند رشد بلوغی را تغییر دهد و به تاخیر بیندازد,به اختلالات متابولیک و عصبی درون ریز کمک کند,بر قامت تاثیر بگذارد,به طور مشخص بر رشد و انسجام استخوان در کوتاه مدت و طولانی مدت تاثیر بگذارد,احتمال آسیبهایی همچون شکستگیهای ناشی از فشار را افزایش دهد و اختلالات غذا خوردن را زیاد کند.الگوهای غذایی ناهنجار یا محدود کننده در کشتی گیران بزرگسال حرفه ای گزارش شده است .صرف نظر از حجم تمرینات ,ورزشهای نمایشی که برای رقابت نیاز به لاغری دارند, عموماً شامل موارد متعدد تأخیر در اولین قاعدگی، اختلال قاعدگی و اختلالات غذا خوردن در هر دو جنسیت می شود. اختلالات غذا خوردن، فقدان قاعدگی و تحلیل استخوان ها سه جزء مرتبط هستند که" سه گانه ورزشی زنانه" را تشکیل می دهند. کارشناسان برای گنجاندن استئوپنی در تعریف این سه گانه دلایل ارائه می کنند. هنگامی که یکی از اجزای این سه گانه وجود دارد، اجزاء مرتبط دیگر نیز باید به عنوان پیامدهای آن مورد بررسی قرار گیرند که ممکن است. وابسته به زمان و شاید برگشت ناپذیر باشند. سایر تحقیقات حاکی از این است که تأثیرات زیان آور کاتابولیک و هورمونی بر سلامتی و عملکرد حفظ تعادل انرژی منفی و چربی پایین، به خصوص پس از تمرینات فشرده، بیشتر از تأثیرات خود تمرین است.

وضعیت لیپید و آپولیپوپروتئین در دختران ورزشکار در سنین 10-15 می تواند بیش از میزان مصرف غذا به علت تفاوت در فعالیت جسمی باشد. بنابراین هم زمان بندی و هم تناسب رژیم غذایی عوامل مهمی در سلامتی و عملکرد می باشند.

جمع بندی مطالب فوق

براساس شواهد ارائه شده در این مطالعه، موارد زیر درباره طراحی برنامه های تمرینات کشتی گیران جوان و علاقه مند پیشنهاد می گردد

   کشتی گیران با سن کمتر از 16 سال نباید تمرینات فشرده و قدرتی را انجام دهند و نمی توانند در رقابت های بین المللی شرکت کنند.

نیرویی که پارگی رباط در فرد بزرگسال ایجاد می کند، احتمالاً به نوجوان در حال رشد آسب بیشتری می رساند. زیرا قطعات رشد استخوان دراز در اپیفیزیال آنها دو تا پنج برابر ضعیف تر از بافت فیبری اطراف آن می باشد.

شتاب رشد نهایی بلوغ با خطر فزاینده آسیب ها و شکستگی صفحات رشدی استخوان ارتباط دارد

   کودکان تا سن 12 سالگی توانایی محدودی برای ایجاد پاسخ متابولیکی متناسب به تمرینات ویژه دارند اما از توانایی تسریع شده ای برای رشد حرکتی برخوردارند.

این موضوع نشان می دهد که تأکید تمرینات بایستی بر بالا رفتن مقدار بیشتر و تنوع نوع تمرینات برای افزایش روان بودن و کارآیی مکانیکی تکنیک های کشتی گیران باشد، نه بر افزایش شدت تمرینات.

   نمودارها و اندازه های سرعت رشد توده چربی بایستی با دقت و به طور منظم طراحی شود. در ثورت امکان جزئیات دوره و سن نخستین قاعدگی باید جمع آوری شود. هنگامی که قد در پنجمین صدک پایین باشد و یا شاخص های رشد در دو خط مهم صدک رو با پایین سیر کند، ارجاع به تکامل کامل آسیب شناسی زیر ساختی بایستی انجام شود. این موضوع همچنین می تواند نشان دهد که آیا منحنی رشد کشتی گیر ، ویژگی یک فرد بالغ زودرس است( مانند شناگران)، و یا مربوط به یک فرد دیربالغ است(مانند ژیمناست ها).

   اهمیت تأثیر رژیم غذایی مناسب و زمان بندی آن بر سلامتی و عملکرد باید به کشتی گیران آموزش داده شود.

 وقوع تحلیل استخوان ها به صورت مستند ثبت نشده و نیازمند بررسی است.

  مربیان باید به طور دقیق بر تمرین نظارت داشته باشند. هنگامی که شدت تمرین افزایش می یابد، صرفنظر از زمان رقابت ها، بایستی تمرینات بی خطر و مؤثر برای یک جنسیت خاص و سن بیولوژیکی در نظر گرفته شود

   تحقیقات گسترده ای بر روی کشتی گیران نوجوان ضروری است.

طبقه بندی: بهترین نوع بدن برای کشتی کدام بدن است؟،

تعداد بازدید مطلب : 926

[ شنبه 31 مرداد 1394 ] [ 11:41 قبل از ظهر ] [ فریدون حیدرنژاد ]