نتیجه تصویری برای عکس گرمکردن بدن

در فرایند گرم کردن بدن کم کاری نکنید.اگر از نظر زمانی‌ در مضیغه هستید از زمان تمرین اصلی‌ خود کم کنید نه از زمان گرم کردن بدن!

بیش از حد نیز خود را گرم نکنید.برخی‌ از افراد نیز هستند که با حرکات متنوع زمان زیادی را صرف گرم کردن میکنند.این موضوع نیز باعث عدم پیشرفت شما خواهد شد.

قبل از تمرین نفس عمیق کشیدن را تمرین کنید.نفس عمیق کشیدن قبل از شروع تمرین بسیار عالی‌ می‌باشد

طبقه بندی: شروع ورزش چگونه باید باشد؟،

تعداد بازدید مطلب : 79

[ دوشنبه ] [ 23:59 ] [ فریدون حیدرنژاد ]