نتیجه تصویری برای عکس گرمکردن بدن

در فرایند گرم کردن بدن کم کاری نکنید.اگر از نظر زمانی‌ در مضیغه هستید از زمان تمرین اصلی‌ خود کم کنید نه از زمان گرم کردن بدن!

بیش از حد نیز خود را گرم نکنید.برخی‌ از افراد نیز هستند که با حرکات متنوع زمان زیادی را صرف گرم کردن میکنند.این موضوع نیز باعث عدم پیشرفت شما خواهد شد.

قبل از تمرین نفس عمیق کشیدن را تمرین کنید.نفس عمیق کشیدن قبل از شروع تمرین بسیار عالی‌ می‌باشد

طبقه بندی: شروع ورزش چگونه باید باشد؟،

تعداد بازدید مطلب : 69

[ دوشنبه ] [ 23:59 ] [ فریدون حیدرنژاد ]

نتیجه تصویری برای تصاویر رشته های مختلف ورزشی

1 عصبانی هستید؟

ورزشهای رزمی  را انتخاب کنید.

2 پریشان یا گیج هستید؟

ورزش های قدرتی را امتحان کنید.

3 عجولید؟

ورزش های سریع با شدت بالا را انتخاب کنید.

4 احساس خستگی می کنید؟

ورزش تای چی  را امتحان کنید.

5 مضطرب هستید؟

پیاده روی را امتحان کنید.

6 استرس دارید؟

دوچرخه سواری را امتحان کنید.

7 احساس نگرانی می کنید؟

یوگا را امتحان کنید.

8 احساس می کنید گیر کرده اید؟

دویدن را امتحان کنید.

9 احساس پر انرژی بودن می کنید؟

زومبا را امتحان کنید.

طبقه بندی: شروع ورزش چگونه باید باشد؟،

تعداد بازدید مطلب : 64

[ جمعه ] [ 11:47 ] [ فریدون حیدرنژاد ]