فریدون حیدرنژاد


جلسه تمرینات در سال جدید

به اطلاع شاگردان خردسال و نونهال باشگاه خودم میرسانم جلسه تمرین در باشگاه شخصی من از روز چهارم فروردین سال جدید از ساعت چهارونیم بعدازظهر بصورت هرروز صبح و بعدازظهر دایرخواهد بود و کلاس رده سنی نوجوانان و جوانان واقع در سالن تختی از روز شنبه هفتم فروردین سال جدید از ساعت هفت عصر شروع خواهد شد 
ابزار وبمستر