فریدون حیدرنژاد


آنارشیستی به نام کشتی آزاد اردبیل

❤️پریروز قسمت شد و برای ساعاتی به سالن کشتی تختی و تمرین آقای جابر پارسی رفتم.

مخلوطی از نوجوانان و جوانان و بزرگسالان و آزادکار و فرنگی کار و ناشی و کشتی بلد، همه در هم لولیده بودند.

❤️سوت تمرین زده شد و ابتدا نرمش.

نرمشی بی نظم و سراسر ناهماهنگ و ناموزون.انگار هر کی برای خودش نرمش میکرد.وقتی رهبر ارکستر بیخیال باشد قطعا هر کسی ساز خودش را خواهد زد.

❤️بعد از نرمش همه شروع کردند با یکدیگر کشتی گرفتن.فرنگی کار با آزادکار و ناشی با کشتی بلد و سبک وزن با سنگین وزن.

یک هرج و مرج گرایی مطلق.....

❤️به نظرتان این تمرین چند درصد به رشد کشتی آزاد اردبیل کمک میکند؟ خروجی این تمرین(البته اگه اسمشو تمرین بزاریم)چه خواهد شد؟؟؟

قطعا خروجی آن نابودی امثال اکبر سبحانی ها و رضا محمدعلیپور ها خواهد بود.

❤️وقتی حریف تمرینی اکبر سبحانی یک کشتی گیر هفتاد کیلویی میشود انتظار دارید که ملی پوش تحویل دهید؟؟انتظار دارید که اکبر سبحانی برود و رضا یزدانی را شکست دهد؟؟یا برود توی جهانی کشتی بگیرد؟؟؟

❤️این حرفم رو به همه کسانی که پریروز توی تمرین آقای جابر پارسی بودند میگم.

وقت خود را الکی هدر ندهید.بروید دنبال کار و زندگی خودتان و یا یک ورزش دیگر.نه شما کشتی گیر میشوید و نه مربیانتان شما رو کشتی گیر میکنند.

آقای اکبر سبحانی عزیز هم بهتره یا بره فرنگی کار بشه و یا بره تهران یا مازندران تا بتونه پیشرفت کنه و گرنه به نظرم خداحافظی کنه سنگین تره.

❤️در نهایت از بزرگان و پیشکسوتان کشتی و شخص آقای ایوب بهتاج خواهشمندم یکبار و فقط یکبار سری به تمرین آقای جابر پارسی بزنند و حقانیت گفته های بنده حقیر را از نزدیک لمس کنند.

❤️از مجیزگویان هیات کشتی هم خواهشمندم در گروههای ورزشی استان علیه ما بیانیه ننویسند و بیش از این شخصیت خود را مضحکه دلسوزان واقعی ورزش اردبیل و علی الخصوص کشتی گیران ننمایند.

💌کوچیک همتون:ادمین کانال خوبان اردبیل
ابزار وبمستر